Program Food Technology atau teknologi pangan mempelajari kimia pangan, mikrobiologi pangan, pengolahan pangan, rekayasa pangan, keamanan pangan, analisis pangan, pangan fungsional, biokimia pangan dan nutrisi.